Niet ingewikkeld, wel noodzakelijk in de automatisatie en vereenvoudiging van de nieuwe werking.

En we hebben goed nieuws! Want Servico voorziet voor onze klanten btw-reisbureau’s om deze Self-billing optie aan te bieden aan hun klanten-reiskantoren.

Zo kan de tussenpersoon (reiskantoor) de factuur eenvoudig importeren in het verkoopjournaal en de commissie correct boeken.

Eenvoudig gesteld: geen Self-billing zorgt voor een set extra administratieve stappen.

Ja en neen.

Ja; vermits je leveranciers nu ook je klanten zullen worden. Alle commissies zullen via een verkoopfactuur in je boekhouding moeten genoteerd worden.

Neen; gezien de administratie een modus operandi voorstelt van Self-Billing. In dit scenario kan het btw-reisbureau de factuur voor jou opmaken en deze bezorgen. Je dient ze wel als VERKOOP in te schrijven in je boekhouding.

Vandaag worden volgende facturen verstuurd in het verkoops-proces BTW reisbureau – tussenpersoon – afnemer

1.       Voorschotfactuur van BTW reisbureau aan tussenpersoon zonder BTW

2.       Saldo factuur van BTW reisbureau aan tussenpersoon met BTW, BTW werd berekend op bruto bedrag (met commissie), maar bedrag commissie wordt afgehouden van de factuur

3.       Totaal factuur van tussenpersoon aan afnemer zonder BTW

Jawel, toch wel. De nieuwe regelgeving laat niet meer toe om de huidige werkwijze te hanteren betreffende facturatie en BTW-berekening.

De Belgische BTW-administratie publiceerde, net voor de aanvang van de woeligste periode ooit in de reissector, een circulaire die de volledige wetgeving in de sector grondig hertekent op basis van een Europees verdrag van 1999. Deze circulaire introduceert nieuwe woordenschat: ‘BTW-reisbureau’ voor de organisator van een reis [touroperator] en ‘tussenpersoon’ voor een partij die een reis doorverkoopt [reisagent] aan een afnemer.

Het proces dat volledig hertekend werd is de situatie wanneer een tussenpersoon [reisagent] een reis doorverkoopt aan een afnemer (particulier of bedrijf). [Vandaag noemen we dit Reisbemiddeling]

OK, en wat mag dan niet meer?

Een saldo factuur opmaken met een nettobedrag (zonder commissie) en btw, berekend op een bedrag inclusief commissie.

De nieuwe regelgeving vraagt een commissie factuur in de andere richting = van tussenpersoon aan btw-reisbureau.

en wat wordt dan de nieuwe werkwijze?

Er zijn drie alternatieve mogelijkheden:

1.       Rechtstreekse doorverkoop

2.       Doorverkoop via identificatie code

3.       Netto verkoop

Rechtstreekse doorverkoop = wanneer BTW reisbureau de factuur rechtstreeks aan de afnemer bezorgt. De betaling loopt tussen afnemer en BTW reisbureau. De tussenpersoon bezorgt BTW reisbureau een verkoopfactuur voor zijn commissie.


Doorverkoop via identificatie code = wanneer BTW reisbureau de factuur aan de tussenpersoon bezorgt zodat die deze kan doorsturen aan de afnemer. De betaling gebeurt via de tussenpersoon. De tussenpersoon bezorgt ook hier een commissiefactuur aan BTW reisbureau.


Netto verkoop = wanneer BTW reisbureau een netto factuur bezorgt aan de tussenpersoon en BTW berekend op netto (geen commissie dus). De tussenpersoon wordt nadien zelf BTW reisbureau en dient zelf BTW te rekenen op de verkoop aan de afnemer.


Het volledige pdf document kan u hier downloaden:

Volledige manual

Hieronder kan u de volledige beschrijving vinden wanneer u als tussenpersoon handelt:

Volledige manual